PRATİK BİLGİLER

Tarih: 1 Ocak 2017

Beyanname Verme ve Ödeme Süreler


Beyanname Türü

Verilme Süresi

Son Ödeme Günü

Yıllık Kurumlar Vergisi

İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi

Nisan ayı sonu

Yıllık Gelir Vergisi

İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi

1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu

Geçici Vergi

(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı)

(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)

1.Dönem  14 Mayıs

1.Dönem  17 Mayıs

2.Dönem  14 Ağustos

2.Dönem  17 Ağustos

3.Dönem  14 Kasım

3.Dönem  17 Kasım

4.Dönem  14 Şubat

4.Dönem  17 Şubat

Katma Değer Vergisi

İzleyen Ayın 24.Günü

Beyanname verilen ayın 26.günü

Aylık Muhtasar

İzleyen Ayın 23.Günü

Beyanname verilen ayın 26.günü

Üç Aylık Muhtasar

3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günü

Beyanname verilen ayın 26.günü

23 Ocak

23 Nisan

23 Temmuz

23 Ekim

Basit Usulde Gelir Vergisi

İzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi

1.Taksit Şubat ayı sonu

2.Taksit Haziran ayı sonu

G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyanname

İzleyen Ayın 23.Günü

Beyanname verilen ayın 26.günü

Damga Vergisi

İzleyen Ayın 23.Günü

Beyanname verilen ayın 26.günü

K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasar

İzleyen Ayın 23.Günü

Beyanname verilen ayın 26.günü

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV)

İzleyen Ayın 15.Günü

Beyanname Verme Süresi İçinde

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25'i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10'u

Beyanname Verme Süresi içinde ödenir

II. Sayılı Listedeki 

Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile

III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar

 

II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.          

Ba, Bs Formlarının Vergi Dairesine Gönderilme Tarihleri ve Hadler

Kapsam: 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
   
- Formların verilme süresi takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar verilebilecek,
 
- Formlarda uygulanan had 5.000 TL  

 

Varlık Mah. 100. Yıl Bulvarı. Falez Apt.Bina No:88 Kat:2 D:4 Muratpaşa/ANTALYA

+90 242 408 09 00

+90 242 408 09 01

info@aktuelsmmm.com

TELİF HAKKI

3568 Sayılı SMMM Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Aktuel SMMM Tüm hakları saklıdır.YASAL UYARI

AktuelSMMM Copyright © 2017 Fahrican DELİKAYA