MALİ HİZMETLER

MUHASEBE

 • Operasyon Muhasebesi ve Maliyet sistemlerinin kurulması, işleyişinin sağlanması,
 • Profesyonel BÜTÇE oluşturma ve raporlamaları,
 • Otel Cost, Gelir ve Personel Yönetim Sistemlerinin oluşturulması, raporlamaları,
 • Üretim tesisleri maliyet sistemlerinin kurulması ve işleyişi ile ilgili raporlamalar,
 • Karlılık, Faaliyet, Nakit Akım tablolarının hazırlanarak yorumlanması,
 • Yerel mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal defterlerin tutulması,
 • Aylık KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, BA ve BS formları, Üç aylık Geçici Vergi Beyannameleri ve Yıllık Beyannamelerin Hazırlanması ve yasal süresi içerisinde beyan edilmesi,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisi beyannamesi eki örtülü sermaye ve transfer fiyatlaması formlarının ve ihtiyaç halinde raporların düzenlenmesi,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin ana merkezlerine yabancı dilde muhasebe rapor paketlerinin hazırlanması ve sunumu,
 • Yabancı sermayeli şirketlere ait irtibat bürolarının muhasebe işlemlerinin yapılması ve Hazine raporlarının hazırlanması,
 • Mali tablolar üzerinde enflasyon düzeltmesi ve UFRS hükümleri çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak sunumu,
 • Yıl sonu kapanış işlemlerine nezaret edilmesi ve kontrol edilmesi.
 • Yabancı Sermayeli şirketlerin aylık, üçer aylık ve yıllık rapor paketlerinin hazırlanması ve sunumu konusunda müşavirlik hizmetleri,
 • Avrupa Birliği destekli Hibe ve Çerçeve Program Projelerinin mali ve muhasebe uygulamaları ve denetimi konularında müşavirlik hizmetleri,
 • Yerel ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kuruluşu ve işleyişi konularında müşavirlik hizmetleri,
 • Yerel ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin birleşme, devir, bölünme, tasfiye, nev’i değişikliği, genel kurul, sermaye artırımı, hisse devri gibi işlemlerinin vergi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu konularla ilgili müşavirlik hizmetleri,
 • Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de kurulmuş irtibat bürolarının kuruluşu, işleyişi ve hazine raporlarının hazırlanması konusunda müşavirlik hizmetleri,
 • Yabancı Sermayeli Şirketlerin yabancı çalışan ve müdürlerine çalışma ve oturma izinlerinin alınması konularında müşavirlik hizmetleri,

SGK

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Kanunu hükümleri çerçevesinde işçi özlük dosyalarının hazırlanması,
 • Personel işe giriş ve çıkış işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve kontrolü,
 • Personel bordrolarının hazırlanması ve kontrolü,
 • Personel Ücret ödemelerinin ihtiyaç halinde bankalara liste halinde hazırlanması ve ödeme takibinin yapılması,
 • Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması ve yasal süresi içerisinde beyan edilmesi,
 • Yasal mevzuattan doğan sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • SGK Teşviklerinin ve indirimlerinin takibi ve uygulanması.

Denetim Hizmetleri

 • Avrupa Birliği Çerçeve ve Hibe Projelerinin denetimi ve raporlanması,
 • Şirketlerin muhasebe uygulamaları, vergi mevzuatları, Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri çerçevesindeki işlemlerinin uygunluk denetimi ve risk analizlerinin yapılması ve rapora bağlanması,
 • Sermaye artışlarına ilişkin Sermayenin Ödendiğinin Tespiti raporu hazırlanması,
 • Şirket yöneticileri ve ortaklarının istekleri doğrultusunda özel amaçlı denetim yapılarak rapora bağlanması,

Varlık Mah. 100. Yıl Bulvarı. Falez Apt.Bina No:88 Kat:2 D:4 Muratpaşa/ANTALYA

+90 242 408 09 00

+90 242 408 09 01

info@aktuelsmmm.com

TELİF HAKKI

3568 Sayılı SMMM Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Aktuel SMMM Tüm hakları saklıdır.YASAL UYARI

AktuelSMMM Copyright © 2017 Fahrican DELİKAYA